5. DELAVNICA NA PROJEKTU "IKT V PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UL"
DIDAKTIČNE IGRE

Na prvem delu delavnice raziskujemo glavna teoretična izhodišča, ki podpirajo uporabo iger v izobraževanju ter opisujejo in razlagajo, zakaj so igre pomembne za učenje. Osredotočamo se na glavne značilnosti iger in na pristop, ki integrira elemente igre s pedagoških procesom, igrifikacijo. Pregledujemo primere iger v poučevanju, hkrati pa tudi preizkušamo in omenjamo nekaj zanimivih orodij (Kahoot, H5P, ProProfs, Duolingo), ki nam omogočajo uporabo igrifikacije v praktičnih primerih in situacijah.
V drugem delu pa predstaljamo nekaj primerov dobre prakse in spletno orodje ClassCraft, ki transformira pedagoški process z zanimivimi aktivnostmi, značkami, nagradami, ustvarjanjem avatarjev, posebnih vlog avatarjev v skupinah in uvrstitvijo pouka v fantazijski/pravljični svet. Skupaj pregledamo tudi možnosti uporabe igrifikacije v spletni učilnici Moodle. V zadnjem delu pa predstavljamo še teorijo The Big Five, ki opisuje pet faktorjev osebnosti, ki močno vplivajo na način igranja in študentovo dojemanje iger.


Predstavitev

Predstavitev 2. del

Izročki

Vodič ClassCraft

Kontaktirajte nas