INTERAKTIVNE UČNE VSEBINE

Za vas smo pripravili primerjalno analizo programske opreme za uporabo pri pouku v različne namene. Programska oprema je razdeljena v različne sklope, glede na to, kakšnemu namenu služi.

H5P

H5P nam omogoča kreiranje interaktivnih vsebin na zelo enostaven način, s pomočjo različnih podatkonih tipov, ki jih lahko uporabimo v različnih situacijah. V nadaljevanju predstavljamo nekaj najbolj zanimivih tipov vsebin, ki jih lahko na H5P ustvariti in jih potem na enostaven način dodate na svojo WordPress, Moodle ali Drupal stran. S pomočjo možnosti "embed" lahko ustvarjeno aktivnost integrirate na katerokoli stran, ki podpira HTML vsebine.

ACCORDION

accordion

Accordion je vsebina s katero lahko na pregleden način predstavimo oziroma beležimo obravnavano snov. Uporabnik ima vidne naslove poglavij, s klikom na posamezno poglavje pa se mu odpre celotna vsebina znotraj poglavja.

COLUMN

accordion

Column je kompleksna vsebina, ki združuje večino enostavnih vsebin znotraj HP5-ja. Izdelovalec lahko izdela obsežno aktivnost v katero lahko vključi besedilo, slike, zvok, video, ter vse ostale vsebine, ki nastopajo individualno (npr. Question Set, Fill in the Blank, Interacitve Video, Course Presentation ter mnogo drugih). Uporabnik reši aktivnosti in za vsako posamezno dobi povratno informacijo. Uporabnik ne dobi končnega seštevka točk glede na vse aktivnosti.

COURSE PRESENTATION

accordion

Je predstavitev, ki spominja na PowerPoint. Lahko jo izdelamo v obliki kviza, kjer se ob koncu reševanja pojavijo tudi končni skupni rezultati, ali pa zgolj kot predstavitev z različnimi dodanimi interaktivnostmi.

DIALOG CARDS

accordion

So v bistvu učne kartice, s pomočjo katerim se učimo. Dodajamo lahko tudi zvočne datoteke, za preverjanje pravilnih odgovorov ali pa zgolj vsebine, ki je del kartice, se kartica obrne.

DRAG and DROP

accordion

Je taka vrsta kviza, kjer z vlečenjem in spuščanjem določenih elementov rešujemo nalogo. Prvi korak pri izdelavi je postavljanje in določanje vnosnih polij. Za tem poiščemo elemente za katere v nastavitvah določimo v katera vnosna polja jih lahko povlečemo. Določimo tudi prozornost in ime elementov. Z zadnjim korakom ustvarjanja določimo kateri odgovori so pravilni na tak način, da v nastavitvah za vnosna polja obkljukamo elemente, kateri spadajo v to vnosno polje. Za ozadje lahko nastavimo sliko ni pa nujno, saj je odvisno od konteksta naloge.

FILL IN THE BLANKS

accordion

FIND MULTIPLE HOTSPOT

accordion

Prav tako slika služi za ozadje, vendar pa je razlika med Image Hotspots in Find Multiple Hotspots ta, da namesto raziskovanja vsebine s klikom, iščemo pravilne odgovore (glede na navodilo naloge).

FLASH CARDS

accordion

So vrsta učnih kartic, v katere lahko nameščamo slike z vprašanjem. Odgovor napišemo neposredno na kartico. Število kartic je neomejeno, ob koncu reševanja pa imamo možnost pregleda vseh pravilnih in napačnih odgovorov z rešitvami.

IMAGE SEQUENCING

accordion

Z dodajanjem slik v vnaprej določenem pravilnem vrstnem redu ustvarimo aktivnost, v kateri je slike potrebno razvrstiti v določenem vrstnem redu. Slike se ob vsakem ponovnem reševanju naloge naključno premešajo.

IMAGE HOTSPOT

accordion

Ta vsebina nam omogoča pregled različne vsebine s klikom na hotspote ali “vroče točke”. Slika (ki je lahko upodobitev modela, ali zemljevid, ali specifični objekt oz. prostor, ki ga opisujemo) služi kot ozadje gradiva na katerega namestimo točke. S klikom na točke odpremo vsebino (slike, text, video).

IMAGE JUXTAPOSITION

accordion

Je vrsta vsebine, ki nam omogoča primerjanje dveh slik na intereaktivni način. Izbiramo lahko med horizontalnim in vertikalnim drsnikom.

INTERACTIVE VIDEO

accordion

Video lahko v H5P urejevalnik namestimo na dva načina. Lahko ga prensemo z računalnika neposredno (omejitev je 16 MB) ali pa ga dodamo kot povezavo na YouTube vir videa. Video lahko opremimo z več različnimi interaktivnostmi: vse vrste kvizov, tekst, tabele, slike, hiperpovezave, povzetki vsebine, bookmarks (na časovnem traku videa so vidni kot posamezni naslovi, ki ločujejo večje teme vsebine v videu). Sami določimo ali bo interaktivnost takoj vidna čez celotni video in bo predvajanje ustavila, ali pa bo vidna v obliki gumba in se bo video ustavil le ob kliku na gumb. Vključimo lahko tudi vprašalnik ter Crossroads orodje, s katerim se lahko premikamo po videu samemu. Za dodatno kontrolo videa pa lahko vključimo tudi možnost prevrtavanja in upočasnjevanja videa.

QUESTION SET

accordion

Je vsebina z množico različnih vrst vprašanj. Vključuje poljubno ševilo vprašanj z enim pravilnim odgovorom (Single Choice Set) in vprašanj z več pravilnimi odgovori (Multiple Choice). Dodamo lahko tudi poljubno število kvizov Drag&Drop, Drag Text, Fill in The Blank, Mark the Words, in vprašanj vrste True/False. Ob koncu reševanja smo obveščeni o skupnem številu točk, ki smo jih prejeli od vseh dodanih naštetih vsebin. Vedno imamo možnost odstraniti gumb “poskusi ponovno” pri posameznih različnih dodanih vprašanjih, vendar pa to ni možno za celoten kviz. Ob koncu reševanja se prikaže gumb za ponovno reševanje celotnega kviza Question Set in ga za enkrat ni možno odstraniti.

SUMMARY

accordion

Ta vrsta vsebine je avtomatično vključena v gradivo Interaktivni Video lahko pa je tudi samostojna aktivnost. Omogoča nam nekakšen pregled vsebine, katero želimo poudariti. V vsebini ponudimo v vsakem koraku nekaj trditev, med katerimi je le ena pravilna. Število sklopov trditev, ki jih želimo dodati ni omejeno. Ob koncu reševanja imamo pregled nad vsemi pravilnimi trditvami.

TIMELINE

accordion

Časovno prikazovanje dogodkov je učinkovito in pregledno z vsebino Časovnica. Dodamo lahko ozadje in točno določene datume, katere želimo specifično opisati. Dogodki se prikažejo na časovnem traku ob datumih, kjer se vedno lahko gladko premikamo naprej ali nazaj. S klikom nanje ali na gumb “naprej”, ki je implementiran ob strani diapozitiva, pa vidimo opis dogodkov bolj podrobno. V opis lahko vključimo naslov, slike, video in preprosti tekst.

Kontaktirajte nas