POTEK PROJEKTA

Picture

ZAKLJUČNA KONFERENCA

Zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem z naslovom IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ZA INOVATIVNE OBLIKE POUČEVANJA IN UČENJA Z UPORABO IKT, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož

VEČ -> Jun 15
Picture

4. posvet

Četrti posvet projekta »IKT v pedagoških študijskih programih UL« je bil 15. junija 2018 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

VEČ -> Jun 15
Picture

Priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem

PRIPOROČILA ZA OPREMLJENOST ŠOL Z IKT ->

PRIPOROČILA ZA ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKE PODPORE UČITELJEM -> Apr 2018 - Sep 2018
Picture
Picture

Delavnica: ORODJA IN POSTOPKI ZA UREJANJE VIDEO POSNETKOV

Na delavnici boste spoznali, kako si pripraviti okolje in gradiva ter kako iz surovih videoposnetkov ustvariti izdelek, primeren za uporabo v poučevanju, objavi na spletu ali izdelavi multimedijskega gradiva. Seznanili se boste z osnovnimi orodji, pristopi in tehnikami za urejanje videa ter pridobili praktične osnove urejanja video posnetkov s programsko opremo DaVinci Resolve.

VEČ -> Apr 6 in Apr 10 2018
Picture

Delavnica: RAZVOJ MULTIMEDIJSKIH UČNIH GRADIV – OSNOVE VIDEO PRODUKCIJE

Na delavnici se boste seznanili najprej s predpripravami na snemanje ter z osnovami snemanja in snemalnimi tehnikami, ki pripomorejo k boljšemu ustvarjanju video gradiv. Spoznali boste osnovne pojme, kot so kader, plan, rakurz, os akcije, smer pogleda, se seznanili z uporabo kamer, osnovnimi pristopi in postavitvami opreme, snemanjem zvoka in osvetljevanjem. Pridobili boste praktične napotke za ustvarjanje kakovostnejših video posnetkov.

VEČ -> Apr 3 2018
Picture

Delavnica: USTVARJALNI LABORATORIJI V PEDAGOŠKEM PROCESU

Na delavnici boste spoznali koncepte ustvarjalnih laboratorijev, ki se uveljavljajo v izobraževanju STEM tako na visokošolski kot tudi na osnovnošolski in srednješolski ravni. Seznanili se boste s praksami vključevanja tehnologij, kot so Internet stvari, 3D tiskalniki, cenovno dostopni mikrokrmilniški sistemi, v poučevanje. Spoznali boste, kako zasnovati in vpeljati ustvarjalne laboratorije v delo, ter se seznanili s primeri dobrih praks doma in v tujini.

VEČ -> Mar 29 2018
Picture

Delavnica: DOSTOPNOST TEHNOLOGIJ ZA NAVIDEZNO IN OBOGATENO RESNIČNOST V IZOBRAŽEVANJU

Na delavnici se boste seznanili s tehnologijami navidezne (Virtual), obogatene (Augmented) in kombinirane resničnosti (Mixed Reality) ter možnostmi njihove uporabe v izobraževanju. Na primerih boste spoznali, kako dostopne in zrele so izbrane tehnološke rešitve, kako jih uporabimo ter kakšne priložnosti in izzive prinaša njihova uporaba. Izbrane tehnološke rešitve in opremo boste preizkusili osebno in skozi lastno izkušnjo oblikovali mnenje o uporabnosti.

VEČ -> Mar 26 2018
Picture

3. posvet

Tretji posvet projekta »IKT v pedagoških študijskih programih UL« je bil 23. marca 2018 na Teološki fakulteti v Ljubljani.

VEČ -> Mar 23
Picture

Delavnica: MOODLE NAPREDNA

Na delavnici so se udeleženci spoznali z nekaj naprednimi funkcionalnostmi, ki lahko Moodle okolje pomembno nadgradijo in omogočijo večjo interaktivnost med študenti.

Feb 2
Picture

Delavnica: DIDAKTIČNE IGRE

Na delavnici so udeleženci poglobiti svoje znanje o teoriji učenja s pomočjo iger. Raziskali so načine uporabe na konkretnih primerih in poglobili znanje preko različnih aktivnosti.

VEČ -> Jan 18 in Jan 25
Picture

Delavnica: MOODLE OSNOVNA

Na delavnici so udeleženci spoznali osnovne funkcionalnosti in načine dela z Moodlom.

Jan 12
Picture

Delavnica: SODELOVALNA UČNA OKOLJA

Na delavnici so udeleženci spoznali nekaj primerov sodelovalnih okolij in njihovo didaktično vrednost v pedagoškem procesu.

VEČ -> Jan 8 in Jan 11
Picture

Evalvacija izvedbe posodobljenih študijskih predmetov in drugih dejavnosti

Jan 2018 - Feb 2018
Picture

Delavnica: GLASOVALNI SISTEMI

Udeleženci se boste na delavnici seznanili z različnimi glasovalnimi sistemi in njihovo didaktično vrednostjo v pedagoškem procesu. Raziskali boste načine uporabe na konkretnih primerih in poglobili znanje preko različnih aktivnosti.

V petek, 15. 12. 2017, na PEDAGOŠKI FAKULTETI.

VEČ -> Dec 15
Picture

Delavnica: INTERAKTIVNA UČNA GRADIVA

Udeleženci se boste spoznali z inovativnimi učnimi modeli, kateri močno olajšajo, podprejo in izboljšajo uporabo tehnologije v učnem procesu. To znanje boste nato uporabili v raznih aktivnostih, kjer boste ustvarjali razna interaktivna učna gradiva spletnih okolij H5P, GoConqr in Educaplay.

V četrtek, 14. 12. 2017 in v ponedeljek, 18. 12. 2017, na PEDAGOŠKI FAKULTETI.

VEČ -> Dec 14
Picture

2. posvet

Posvet je bil namenjen izmenjavi aktualnih informacij o izvajanju projekta, predstavitvi primerov dobre prakse ter diskusiji o izkušnjah med sodelavci projekta. Na posvetu so bili predstavljeni primeri uporabe sodelovalnega okolja Moodle ter vtičnikih, ki jih lahko integriramo v Moodle in dosežemo še večjo interaktivnost. Predstavljeni so bili tudi glasovalni sistemi, s katerimi lahko dobimo povratne informacije in s tem vplivamo in izboljšujemo proces učenja in poučevanja. Poudarek je bil tudi na ustreznem iskanju gradiv in programske opreme na spletu. Predstavljeno je bilo kako lahko to storimo varno in zakonito. Na posvet smo povabili tudi gosta Bogumiła Ucherek, iz Fiološke šole za višje izobraževanje Wroclav, Poljska. Predstavil je konkretne primere e-učenje preko sodelovalnega okolja Moodle. Prikazal je način vpeljave izobraževalnih iger v proces poučevanja ter primere dobre prakse.

VEČ -> Nov 10
Picture

Izvedba pilotnega poučevanja

Jun 15
Picture

Prilagajanje načinov in pristopov izvedbe študijskega procesa

Jun 2017 - Avg 2018
Picture

Analiza stanja o znanju, kompetencah in veščinah didaktične uporabe IKT v pedagoških študijskih programih

POROČILO ANALIZE STANJA -> Apr 2017 - Mar 2018
Picture

1. posvet projekta

Prvi posvet projekta »IKT v pedagoških študijskih programih UL« je bil 14. julija 2017 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na posvetu je sodelovalo 8 predavateljev. Uporaba IKT v vzgoji in izobraževanju omogoča učencem, da znanje poiščejo in ga pridobijo iz različnih virov. Učenje ni več omejeno na učilnice, temveč poteka vsepovsod in se prilagaja posamezniku. Predavatelji so predstavili različne pristope, na katerih temelji sodobna pedagogika, ki vključuje poučevanje z IKT. Prav tako, so predstavili nekaj interaktivnih orodij, ki so primerni za učenje in poučevanje. Osrednja tema posveta je bila predstavitev različnih inovativnih učnih pristopov, ki vključujejo IKT v proces učenja in poučevanja. Posvet se je začel z pozdravom prof. dr. Goran Turk, Univerza v Ljubljani ter mag. Zlata Ploštajner. Sledili so različni domači predavatelji. Na posvetu je bil tudi gostujoči predavatelj. Mart Lanpere iz Univerze v Talini. Predstavil je način vizualizacije in možnost deljenja scenarijev (LePlanner) učenja ter vire za digitalno učenje.

VEČ -> Jul 14 2017
Picture

Začetek projekta IKT v pedagoških študijskih programih

Cilji projekta so priprava strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT za vsa področja izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja UL, priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem, usposabljanja bodočih učiteljev za didaktično uporabo IKT na začetku učiteljske kariere ter posodobljena učna okolja pedagoških študijskih programov. K razvoju inovativnih učnih okoljih na vseh ravneh izobraževanja se bo v projektu prispevalo s konkretnim načrtovanjem, razvijanjem gradiv in aktivnosti za pilotne izvedbe predavanj, seminarjev in vaj. V projektu razvite prilagojene pilotske izvedbe bodo vključevale nove oblike učenja, inovativna učna gradiva za študente ter pedagoške modele za uporabo pri poučevanju vsebin, podprtih z IKT. Projekt se je začel 1.4.2017 in traja do 30.9.2018.

Apr 1 2017