2. POSVET NA PROJEKTU "IKT V PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UL"

Drugi posvet projekta »IKT v pedagoških študijskih programih UL« je bil 10. novembra 2017 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Na posvetu je sodelovalo 7 predavateljev. Posvet je bil namenjen izmenjavi aktualnih informacij o izvajanju projekta, predstavitvi primerov dobre prakse ter diskusiji o izkušnjah med sodelavci projekta. Na posvetu so bili predstavljeni primeri uporabe sodelovalnega okolja Moodle ter vtičnikih, ki jih lahko integriramo v Moodle in dosežemo še večjo interaktivnost. Predstavljeni so bili tudi glasovalni sistemi, s katerimi lahko dobimo povratne informacije in s tem vplivamo in izboljšujemo proces učenja in poučevanja. Poudarek je bil tudi na ustreznem iskanju gradiv in programske opreme na spletu. Predstavljeno je bilo kako lahko to storimo varno in zakonito. Na posvet smo povabili tudi gosta Bogumiła Ucherek, iz Fiološke šole za višje izobraževanje Wroclav, Poljska. Predstavil je konkretne primere e-učenje preko sodelovalnega okolja Moodle. Prikazal je način vpeljave izobraževalnih iger v proces poučevanja ter primere dobre prakse.

Predavanja

Aktualno na "IKT v PŠP UL"

dr. Vesna Ferk Savec, mag. Zlata Ploštajner

Moodle e-Learning in vključevanje iger v izobraževalne programe

Bogumił Ucherek, Philological School of Higher Education Wroclaw, Head of e-Learning

Moodle Wiki, slovar in kviz

dr. Marko Radovan, UL FF

H5P in Moodle

Sara Drožđek in Sanja Jedrinović, UL PEF

Predstavitev LMMFE

mag. Marko Papič in mag. Rok Žurbi, UL FE

Moodle e-Learning

Bogumił Ucherek, Philological School of Higher Education Wroclaw, Head of e-Learning

Glasovalni sistemi

dr. Matej Urbančič, UL PEF

Iskanje gradiv in programske opreme na spletu

Sanja Jedrinović in Sara Drožđek, UL PEF

Kontaktirajte nas