1. POSVET NA PROJEKTU "IKT V PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UL"

Prvi posvet projekta »IKT v pedagoških študijskih programih UL« je bil 14. julija 2017 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na posvetu je sodelovalo 8 predavateljev. Uporaba IKT v vzgoji in izobraževanju omogoča učencem, da znanje poiščejo in ga pridobijo iz različnih virov. Učenje ni več omejeno na učilnice, temveč poteka vsepovsod in se prilagaja posamezniku. Predavatelji so predstavili različne pristope, na katerih temelji sodobna pedagogika, ki vključuje poučevanje z IKT. Prav tako, so predstavili nekaj interaktivnih orodij, ki so primerni za učenje in poučevanje. Osrednja tema posveta je bila predstavitev različnih inovativnih učnih pristopov, ki vključujejo IKT v proces učenja in poučevanja. Posvet se je začel z pozdravom prof. dr. Goran Turk, Univerza v Ljubljani ter mag. Zlata Ploštajner. Sledili so različni domači predavatelji. Na posvetu je bil tudi gostujoči predavatelj dr. Mart Laanpere iz Univerze v Talini. Predstavil je način vizualizacije in možnost deljenja scenarijev (LePlanner) učenja ter vire za digitalno učenje.

Predavanja

Uvod in pozdrav udeležencem projekta

dr. Vesna Ferk Savec, mag. Zlata Ploštajner

Digital Learning Resources

dr. Mart Laanpere, Tallinn University, Centre for Educational Technology

Inovativni didaktični pristopi in vključevanje IKT v procese učenja

dr. Jože Rugelj, UL PEF

Sodelovalno okolje NIO9

mag. Marko Papič, UL FE

Visualising and sharing innovative learning scenarios

dr. Mart Laanpere, Tallinn University, Centre for Educational Technology

Digitalno pripovedovanje zgodb in primeri storyboardov

dr. Irena Nančovska Šerbec, UL PEF

Wikiji v šoli

dr. Miran Hladnik, UL FF

TEHNIKA V IZOBRAŽEVANJU: dobra praksa na primeru 3D

dr. Stanislav Avsec, UL PEF

Računalniške meritve z Arduino (UNO/NANO) vmesnikom

dr. David Rihtaršič, UL PEF

Geografske mobilne aplikacije in spletni GIS kot podpora obravnavi izbrane geografske tematike

dr. Marko Krevs, UL FF

Kontaktirajte nas