3. POSVET NA PROJEKTU "IKT V PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UL"

Tretji posvet projekta »IKT v pedagoških študijskih programih UL« je bil 23. marca 2018 na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vsebina posveta je bila pestra glede vsebin. Posvet je bil namenjen izmenjavi aktualnih informacij o izvajanju projekta, predstavitvi primerov dobre prakse ter predstavitvi študiji "Analiza stanja" projekta "IKT v PŠP UL".


Uvod in pozdrav udeležencem posveta

prof. dr. Robert Petkovšek in prof. dr. Vesna Ferk Savec

ICT for STEM

prof. dr. Lorenzo Sommaruga, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland

Pedagogic approaches to using technology for teaching and learning

Graham Attwell, Director of Pontydysgu

Predstavitev študije "Analiza stanja" projekta "IKT v PŠP UL"

doc. dr. Vesna Podgornik in Nina Kristl, UL FF

Organizacijski vidiki uporabe učilnic

višji pred. mag. Damijana Keržič, UL FU

Elektronska vadnica in preverjanje znanja iz verjetnostnega računa na visokošolskem nivoju

doc. dr. Boštjan Kuzman, UL PEF

Navidezni laboratorij pri predavanjih iz elektronike

prof. dr. Slavko Kocijančič, UL PEF

Med klasično tablo in projekcijo

prof. dr. Janez Vodičar, UL TEOF

Pametne table

asis. dr. Sergej Faletič, UL FMF

Kontaktirajte nas