PROJEKT - IKT v pedagoških študijskih programih UL

POROČILA PROJEKTA

ANALIZA STANJA

Prenesi poročilo

STROKOVNE PODLAGE - Naravoslovje

Prenesi poročilo

STROKOVNE PODLAGE - Umetnost

Prenesi poročilo

STROKOVNE PODLAGE - Matematika, tehnika, računalništvo

Prenesi poročilo

STROKOVNE PODLAGE - Jeziki

Prenesi poročilo

STROKOVNE PODLAGE - Interdisciplinarna

Prenesi poročilo

STROKOVNE PODLAGE - Družboslovje in humanistika

Prenesi poročilo

PRIPOROČILA Za opremljenost šol z IKT

Prenesi poročilo

PRIPOROČILA Za zagotavljanje informacijske podpore učiteljem za didaktično uporabo IKT v učnem procesu

Prenesi poročilo

80>
Število sodelujočih VIS učiteljev in sodelavcev
250>
Število sodelujočih na izobraževanjih in svetovanjih
500>
Število novih učnih gradiv
1700>
Število zadovoljnih študentov

Kontaktirajte nas